Gmina >> Współpraca

WÓJT GMINY JASTKÓW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:46

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17-02-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenei Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.