Ochrona Środowiska

PLAN POLOWAŃ 2020/2021

autor Ewelina Kowalczyk · 05 sie 2020 o 12:33


 

OBWIESZCZENIE

w sprawie polowań zbiorowych

na terenie obwodów łowieckich nr 154, 170 i 177


 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych przez Koło Łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 154, 170, 177 (załącznik nr 1).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w ww. terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

 

Załączniki:

  1. Plan Polowań 2020/2021 03 wrz 2020 — 1,67 MB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.