Fundusze Zewnętrzne

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN I NA TERENIE BYŁEGO PGR WYGODA, GMINA JASTKÓW.

autor Marcin Abramek · 26 lip 2022 o 11:58

Z radością informujemy, że zostały ogłoszone wyniki trzeciej edycji konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (PGR).

Zgodnie z listą rankingową przyznane dofinansowanie to 1 400 469,80 zł. Zostanie ono wykorzystane na realizację następującej inwestycji:

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrawin I na terenie byłego PGR Wygoda, Gmina Jastków.

Przewidywana wartość Inwestycji: 1.429.051,80 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 28.582,00 zł

Kwota wnioskowanych środków: 1.400.469,80 zł

Przedmiotem projektu jest budowa ok. 2,2 km sieci wodociągowej w miejscowości Piotrawin.

Celem budowy jest poprawa warunków bytowych mieszkańców oraz zmniejszenie marginalizacji znacznej grupy mieszkańców, wynikającej z zamieszkania na terenach popegeerowskich.

Budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury wodociągowej jest niezbędna także ze względu na rozwój gospodarczy Gminy - rozwój rynku pracy i potrzeby stale rosnącej liczby mieszkańców oraz inwestujących tu przedsiębiorców.

Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców miejscowości Piotrawin I, borykający się z problematyką niedoboru bieżącej wody pitnej i braku dostępu do sieci sanitarnej.

Realizacja zadania ograniczy limitowany dostęp do normalnych warunków socjalno-bytowych ¼ mieszkańców miejscowości, w znacznym stopniu wpływając na poprawę sytuacji zaniedbanych terenów popegeerowskich i przerwanie procesu utrwalania wykluczenia ich mieszkańców.

 

A8910e34 559a 4a54 a042 66a802ebebb6
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.