Fundusze Zewnętrzne >> Projekty Zrealizowane

"PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI"

autor Małgorzata Langiewicz · 27 gru 2016 o 15:27

Gmina Jastków wygrała w konkursie dofinansowanie do projekt pt. „Przedszkolaki z naszej paki”.  Projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12  „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.1 „Edukacja przedszkolna”

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Jastków poprzez utworzenie 67 nowych miejsc w trzech oddziałach przedszkolnych w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., a także rozszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia: logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne oraz korekcyjno-kompensacyjne, realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów, w tym wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zainteresowani zapisem dziecka do przedszkola mogą pobrać ze strony internetowej KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.  Wypełnione karty zgłoszeniowe można złożyć w biurze projektu w Urzędzie Gminy.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.