Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁUGÓW

autor Tomasz Choma · 09 mar 2018 o 15:19

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 09 mar 2018 — 271 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09 mar 2018 — 461 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 09 mar 2018 — 1,54 MB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 09 mar 2018 — 284 KB
 5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 19 mar 2018 — 120 KB
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ (po korekcie) 19 mar 2018 — 286 KB
 7. Plan orientacyjny 19 mar 2018 — 512 KB
 8. Plan sytuacyjny 19 mar 2018 — 840 KB
 9. Przedmiar robót (zadanie nr 2) 19 mar 2018 — 223 KB
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 19 mar 2018 — 94,9 KB
 11. Informacja z otwarcia ofert 30 mar 2018 — 73,7 KB
 12. Unieważnienie postępowania 23 kwi 2018 — 126 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.