Gospodarka

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁUGÓW

autor Tomasz Choma · 09 mar 2018 o 15:19

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 09 mar 2018 — 271 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09 mar 2018 — 461 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 09 mar 2018 — 1,54 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 09 mar 2018 — 284 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 19 mar 2018 — 120 KB
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ (po korekcie) 19 mar 2018 — 286 KB
  7. Plan orientacyjny 19 mar 2018 — 512 KB
  8. Plan sytuacyjny 19 mar 2018 — 840 KB
  9. Przedmiar robót (zadanie nr 2) 19 mar 2018 — 223 KB
  10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 19 mar 2018 — 94,9 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.