Gospodarka

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁUGÓW

autor Tomasz Choma · 09 mar 2018 o 15:19

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 09 mar 2018 — 271 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09 mar 2018 — 461 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 09 mar 2018 — 1,54 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 09 mar 2018 — 284 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.