Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

autor Tomasz Choma · 27 mar 2018 o 15:10

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli szkół w Gminie Jastków w projekcie „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków”
– realizowanego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Załączniki:

  1. Ogłoszenie / SIWZ 27 mar 2018 — 795 KB
  2. Informacja z otwarcia ofert 05 kwi 2018 — 71,9 KB
  3. Informacja o wyniku postępowania 20 kwi 2018 — 144 KB
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia 30 kwi 2018 — 165 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.