Zamówienia Publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

autor Tomasz Choma · 27 sty 2021 o 15:25

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.