Zamówienia Publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

autor Tomasz Choma · 28 sty 2022 o 14:40

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.