Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 809 SNOPKÓW - KRASIENIN W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI I NAWROTNICĄ

autor Tomasz Choma · 08 lut 2019 o 19:44

Przebudowa drogi wojewódzkiej 809 Snopków - Krasienin w zakresie wykonania chodnika wraz z zatokami autobusowymi i nawrotnicą

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 lut 2019 — 289 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 lut 2019 — 595 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 08 lut 2019 — 76,2 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 08 lut 2019 — 348 KB
  5. Pytania i odpowiedzi 22 lut 2019 — 194 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 26 lut 2019 — 127 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 26 mar 2019 — 179 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.