Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ W RAMACH REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PANIEŃSZCZYŹNIE

autor Tomasz Choma · 14 mar 2019 o 15:47

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 14 mar 2019 — 279 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 14 mar 2019 — 506 KB
  3. Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7 14 mar 2019 — 361 KB
  4. Załącznik nr 8 14 mar 2019 — 42,2 MB
  5. Załącznik nr 9 14 mar 2019 — 299 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.