Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BOISK WIELOFUNKCYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W GMINIE JASTKÓW

autor Tomasz Choma · 25 cze 2018 o 14:07

Budowa boisk wielofunkcyjnych służących do rekreacji w Gminie Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 25 cze 2018 — 269 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25 cze 2018 — 532 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 25 cze 2018 — 11,8 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 25 cze 2018 — 303 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 11 lip 2018 — 72,4 KB
  6. Unieważnienie postępowania 25 lip 2018 — 139 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.