Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BUDYNKU OBIEKTU KULTURY-ŚWIETLICA W MIŁOCINIE

autor Tomasz Choma · 15 mar 2019 o 14:05

Budowa budynku Obiektu kultury-świetlica w Miłocinie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 15 mar 2019 — 285 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15 mar 2019 — 535 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 15 mar 2019 — 21,5 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 15 mar 2019 — 303 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 02 kwi 2019 — 107 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 26 kwi 2019 — 155 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.