Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DĄBROWICY I DĘBÓWCE

autor Tomasz Choma · 08 maj 2018 o 15:15

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrowica i Dębówka - dokończenie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 08 maj 2018 — 267 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 08 maj 2018 — 495 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 08 maj 2018 — 35,3 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 08 maj 2018 — 326 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 16 maj 2018 — 74,8 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 16 maj 2018 — 101 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 25 maj 2018 — 81,4 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 15 cze 2018 — 161 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.