Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SNOPKÓW

autor Tomasz Choma · 03 kwi 2019 o 15:37

Budowa oświetlenia drogowego wraz ze słupami wydzielonego oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 809 Snopków - Krasienin w miejscowości Snopków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 03 kwi 2019 — 225 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 03 kwi 2019 — 602 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 03 kwi 2019 — 7,67 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 03 kwi 2019 — 347 KB
  5. Pytania i odpowiedzi 12 kwi 2019 — 120 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 19 kwi 2019 — 131 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 30 kwi 2019 — 249 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.