Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SMUGACH

autor Tomasz Choma · 18 maj 2018 o 14:47

Budowa oświetlenia drogi gminnej 106041L w miejscowości Smugi

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 18 maj 2018 — 266 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 18 maj 2018 — 500 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 18 maj 2018 — 7,59 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 18 maj 2018 — 326 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 04 cze 2018 — 81,4 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 27 cze 2018 — 158 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.