Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

autor Tomasz Choma · 04 wrz 2019 o 15:20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 04 wrz 2019 — 307 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 04 wrz 2019 — 532 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 04 wrz 2019 — 81,1 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 04 wrz 2019 — 299 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 20 wrz 2019 — 103 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 04 paź 2019 — 162 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.