Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

autor Tomasz Choma · 07 paź 2020 o 15:29

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 07 paź 2020 — 401 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 paź 2020 — 914 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 07 paź 2020 — 107 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 07 paź 2020 — 421 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 21 paź 2020 — 285 KB
  6. Przedmiar kanalizacja - poprawiony 21 paź 2020 — 78,4 KB
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 21 paź 2020 — 197 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 27 paź 2020 — 224 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 13 lis 2020 — 264 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.