Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ

autor Tomasz Choma · 06 wrz 2018 o 15:09

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 06 wrz 2018 — 329 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 06 wrz 2018 — 548 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 06 wrz 2018 — 145 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 06 wrz 2018 — 297 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 21 wrz 2018 — 68,5 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 03 paź 2018 — 154 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.