Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBÓWKA KOLONIA

autor Tomasz Choma · 22 lis 2018 o 15:08

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębówka Kolonia w ramach aglomeracji Lublin

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 22 lis 2018 — 284 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 22 lis 2018 — 531 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 22 lis 2018 — 190 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 22 lis 2018 — 303 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 06 gru 2018 — 119 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 06 gru 2018 — 277 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 14 gru 2018 — 125 KB
  8. Unieważnienie postępowania 18 lut 2019 — 263 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.