Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ TŁOCZNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ LIKWIDACJĘ ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW

autor Tomasz Choma · 05 lut 2020 o 15:35

Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 05 lut 2020 — 224 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 05 lut 2020 — 529 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 05 lut 2020 — 27,8 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 05 lut 2020 — 303 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 18 lut 2020 — 65,5 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 18 lut 2020 — 110 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.