Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA

autor Tomasz Choma · 01 paź 2019 o 15:32

„Poprawa spójności przestrzennej , społecznej i kulturowej LOF przez rewitalizację” – doposażenie placu zabaw w miejscowości Panieńszczyzna

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 01 paź 2019 — 270 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 01 paź 2019 — 569 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 01 paź 2019 — 14,2 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 01 paź 2019 — 342 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 17 paź 2019 — 118 KB
  6. Unieważnienie postępowania 09 gru 2019 — 160 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.