Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

autor Tomasz Choma · 24 lip 2018 o 15:20

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 24 lip 2018 — 312 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24 lip 2018 — 562 KB
  3. Załącznik nr 5 do SIWZ (kosztorys ofertowy) 24 lip 2018 — 150 KB
  4. Zmiana SIWZ 30 lip 2018 — 71,3 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 01 sie 2018 — 197 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 24 sie 2018 — 225 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.