Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

autor Tomasz Choma · 07 gru 2018 o 15:40

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jastkowie w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówienia 07 gru 2018 — 352 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 gru 2018 — 379 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 07 gru 2018 — 69,9 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 07 gru 2018 — 116 KB
  5. Zmiana SIWZ 15 gru 2018 — 66,9 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 gru 2018 — 179 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 18 gru 2018 — 94,7 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 21 gru 2018 — 173 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.