Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. PIŁSUDSKIEGO W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 07 sie 2020 o 20:47

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 07 sie 2020 — 424 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 sie 2020 — 907 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ (umowa) 07 sie 2020 — 309 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ (kosztorys ofertowy) 07 sie 2020 — 550 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 13 sie 2020 — 227 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 17 sie 2020 — 368 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 21 sie 2020 — 457 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.