Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 02 sie 2019 o 15:29

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 02 sie 2019 — 337 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02 sie 2019 — 379 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 02 sie 2019 — 69,2 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 03 sie 2019 — 652 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 08 sie 2019 — 101 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 12 sie 2019 — 167 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 23 sie 2019 — 167 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.