Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CATERINGU DO PRZEDSZKOLA

autor Tomasz Choma · 12 lip 2018 o 15:46

Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 12 lip 2018 — 261 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 12 lip 2018 — 630 KB
  3. Umowa (wzór) 12 lip 2018 — 238 KB
  4. Pytania i odpowiedzi (1) 16 lip 2018 — 72,2 KB
  5. Zmiana SIWZ (1) 18 lip 2018 — 67 KB
  6. Załącznik nr 2 i 3 po zmianie SIWZ 18 lip 2018 — 291 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 20 lip 2018 — 154 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 25 lip 2018 — 160 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.