Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CATERINGU DO ŻŁOBKA

autor Tomasz Choma · 12 lip 2018 o 15:49

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Radosny maluch – Aktywna mama”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 12 lip 2018 — 257 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 12 lip 2018 — 700 KB
  3. Pytania i odpowiedzi (1) 16 lip 2018 — 85,2 KB
  4. Informacja z otwarcia ofert 20 lip 2018 — 173 KB
  5. Informacja o wyniku postępowania 27 lip 2018 — 175 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.