Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

autor Tomasz Choma · 27 lis 2017 o 13:25

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.