Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU NA PLACE ZABAW

autor Tomasz Choma · 13 wrz 2019 o 15:04

Dostawa i montaż sprzętu na place zabaw do placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Jastków w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków” oraz w ramach zadań realizowanych przez sołectwa z terenu gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13 wrz 2019 — 260 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 wrz 2019 — 561 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 13 wrz 2019 — 289 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 13 wrz 2019 — 354 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 20 wrz 2019 — 164 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 20 wrz 2019 — 98,5 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 02 paź 2019 — 121 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 11 paź 2019 — 173 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania (art. 94 ust. 3 ustawy PZP) 17 paź 2019 — 164 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.