Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WODOMIERZY

autor Tomasz Choma · 23 sie 2019 o 15:34

Dostawa i montaż wodomierzy wraz z osprzętem do zdalnego odczytu liczników na potrzeby Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 23 sie 2019 — 264 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23 sie 2019 — 574 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 23 sie 2019 — 187 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 23 sie 2019 — 283 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 06 wrz 2019 — 94,5 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 06 wrz 2019 — 257 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 12 wrz 2019 — 117 KB
  8. Unieważnienie postępowania 10 paź 2019 — 159 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.