Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW I SZAFY MOBILNEJ

autor Tomasz Choma · 22 paź 2018 o 16:33

Dostawa komputerów i szafy mobilnej

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 22 paź 2018 — 260 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 22 paź 2018 — 695 KB
  3. Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 22 paź 2018 — 187 KB
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29 paź 2018 — 94,4 KB
  5. Zmiana SIWZ 29 paź 2018 — 117 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 31 paź 2018 — 170 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 05 lis 2018 — 95 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 23 lis 2018 — 248 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.