Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KRUSZYWA WRAZ Z WBUDOWANIEM

autor Tomasz Choma · 13 mar 2019 o 12:15

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13 mar 2019 — 263 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 mar 2019 — 547 KB
  3. Umowa (wzór) 13 mar 2019 — 248 KB
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25 mar 2019 — 97,3 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 25 mar 2019 — 127 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert 04 kwi 2019 — 77,6 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 26 kwi 2019 — 158 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.