Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KRUSZYWA WRAZ Z WBUDOWANIEM

autor Tomasz Choma · 11 maj 2018 o 14:06

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w ilości 2500 Mg oraz kruszonego gruzu budowlanego w ilości 500 Mg wraz z wbudowaniem

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 11 maj 2018 — 264 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11 maj 2018 — 567 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 11 maj 2018 — 283 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 11 maj 2018 — 252 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 29 maj 2018 — 70 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 07 cze 2018 — 152 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.