Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI, WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTU AGD DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

autor Tomasz Choma · 31 paź 2018 o 15:26

Dostawa mebli, wyposażenia oraz sprzętu AGD do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sieprawice, Miłocin, Sługocin i Płouszowice Kol.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 31 paź 2018 — 253 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 31 paź 2018 — 627 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 31 paź 2018 — 355 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 31 paź 2018 — 623 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 08 lis 2018 — 76,5 KB
  6. Unieważnienie postępowania 29 lis 2018 — 263 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.