Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I FOTOGRAFICZNEGO ORAZ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 20 lut 2019 o 15:38

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i fotograficznego oraz mebli i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 20 lut 2019 — 277 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20 lut 2019 — 689 KB
  3. Informacja z otwarcia ofert 28 lut 2019 — 101 KB
  4. Informacja o wyniku postępowania 20 mar 2019 — 188 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.