Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 26 paź 2018 o 15:44

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przedszkola w miejscowości Panieńszczyzna w ramach Centrum Rozwoju Rodziny”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 26 paź 2018 — 258 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26 paź 2018 — 661 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 26 paź 2018 — 313 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 26 paź 2018 — 195 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 05 lis 2018 — 93 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 22 lis 2018 — 178 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.