Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KLUBU SENIORA W GMINIE JASTKÓW

autor Tomasz Choma · 24 paź 2018 o 15:56

Dostawa wyposażenia Klubu Seniora w Gminie Jastków w ramach projektu „Klub Seniora Jastków”
 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 24 paź 2018 — 289 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24 paź 2018 — 666 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 24 paź 2018 — 456 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 24 paź 2018 — 354 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 02 lis 2018 — 125 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 14 lis 2018 — 204 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.