Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JASTKOWIE

autor Tomasz Choma · 07 sie 2020 o 20:41

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Jastkowie w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 07 sie 2020 — 414 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 07 sie 2020 — 755 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ (umowa) 07 sie 2020 — 514 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ (kosztorys ofertowy) 07 sie 2020 — 67,7 KB
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07 sie 2020 — 199 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ 13 sie 2020 — 241 KB
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ (po modyfikacji) 13 sie 2020 — 32,3 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 17 sie 2020 — 436 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 21 sie 2020 — 457 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.