Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYPOSAŻENIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTKOWIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH

autor Tomasz Choma · 31 sty 2018 o 15:22

Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 31 sty 2018 — 331 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 31 sty 2018 — 474 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 31 sty 2018 — 251 KB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 31 sty 2018 — 515 KB
 5. Zmiana SIWZ (1) 02 lut 2018 — 205 KB
 6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 12 lut 2018 — 76,7 KB
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ /OBOWIĄZUJĄCY/ 12 lut 2018 — 436 KB
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 12 lut 2018 — 94 KB
 9. Zmiana SIWZ (3) 15 lut 2018 — 121 KB
 10. Załącznik do formularza ofertowego 15 lut 2018 — 258 KB
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 15 lut 2018 — 94,3 KB
 12. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (4) 20 lut 2018 — 211 KB
 13. Załącznik do formularza ofertowego (wersja edytowalna) 20 lut 2018 — 823 KB
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) 20 lut 2018 — 94,1 KB
 15. Informacja z otwarcia ofert 26 lut 2018 — 91,3 KB
 16. Informacja o wyniku postępowania 16 mar 2018 — 155 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.