Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYPOSAŻENIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTKOWIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH

autor Tomasz Choma · 31 sty 2018 o 15:22

Dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 31 sty 2018 — 331 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 31 sty 2018 — 474 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 31 sty 2018 — 251 KB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 31 sty 2018 — 515 KB
  5. Zmiana SIWZ (1) 02 lut 2018 — 205 KB
  6. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 12 lut 2018 — 76,7 KB
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ /OBOWIĄZUJĄCY/ 12 lut 2018 — 436 KB
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 12 lut 2018 — 94 KB
  9. Zmiana SIWZ (3) 15 lut 2018 — 121 KB
  10. Załącznik do formularza ofertowego 15 lut 2018 — 258 KB
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 15 lut 2018 — 94,3 KB
  12. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (4) 20 lut 2018 — 211 KB
  13. Załącznik do formularza ofertowego (wersja edytowalna) 20 lut 2018 — 823 KB
  14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) 20 lut 2018 — 94,1 KB
  15. Informacja z otwarcia ofert 26 lut 2018 — 91,3 KB
  16. Informacja o wyniku postępowania 16 mar 2018 — 155 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.