Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYPOSAŻENIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 11 sty 2018 o 15:16

Dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 11 sty 2018 — 334 KB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 11 sty 2018 — 488 KB
 3. Załącznik nr 4 do SIWZ 11 sty 2018 — 251 KB
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ 11 sty 2018 — 382 KB
 5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 17 sty 2018 — 721 KB
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 17 sty 2018 — 111 KB
 7. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 19 sty 2018 — 370 KB
 8. Załączniki 1,2,3 wersja edytowalna 19 sty 2018 — 2,16 MB
 9. Rzuty - Szkoła Podstawowa w Snopkowie 19 sty 2018 — 468 KB
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) 19 sty 2018 — 94,4 KB
 11. Informacja z otwarcia ofert 24 sty 2018 — 90,3 KB
 12. Unieważnienie postępowania 20 lut 2018 — 138 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.