Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYPOSAŻENIA DO PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Tomasz Choma · 28 cze 2019 o 15:38

Dostawy wyposażenia do placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Jastków w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 28 cze 2019 — 268 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28 cze 2019 — 626 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ - NIEAKTUALNY 28 cze 2019 — 474 KB
  4. Pytania i odpowiedzi (1) 04 lip 2019 — 86,8 KB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (2) 04 lip 2019 — 191 KB
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - AKTUALNY 04 lip 2019 — 474 KB
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 04 lip 2019 — 94,6 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 12 lip 2019 — 159 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 01 sie 2019 — 211 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.