Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW-POCIECHA

autor Tomasz Choma · 13 maj 2020 o 14:38

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ozn. Nr ewid. 235 w miejscowości Józefów-Pociecha na odcinku od km 0+000 do km 0+243

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13 maj 2020 — 396 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13 maj 2020 — 910 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 13 maj 2020 — 3,13 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 13 maj 2020 — 421 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 29 maj 2020 — 218 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.