Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁOUSZOWICE-KOLONIA ORAZ PRZEBUDOWĘ WŁĄCZENIA DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 830

autor Tomasz Choma · 16 maj 2019 o 21:19

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 393/23 w miejscowości Płouszowice-Kolonia na odcinku od km 0+007 do km 0+320 - dł. 313 m. oraz przebudowa włączenia drogi wewnętrznej ozn. 393/23 do drogi wojewódzkiej Nr 830 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 16 maj 2019 — 268 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 16 maj 2019 — 529 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 16 maj 2019 — 1,37 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 16 maj 2019 — 298 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 31 maj 2019 — 80,1 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 18 cze 2019 — 163 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.