Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI DOJAZDOWEJ W ŁUGOWIE

autor Tomasz Choma · 28 maj 2018 o 15:40

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975
w miejscowości Ługów

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 28 maj 2018 — 268 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 28 maj 2018 — 495 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 28 maj 2018 — 1,75 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 28 maj 2018 — 302 KB
  5. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia 11 cze 2018 — 94,5 KB
  6. Zmiana SIWZ 11 cze 2018 — 242 KB
  7. Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) 11 cze 2018 — 194 KB
  8. Informacja z otwarcia ofert 15 cze 2018 — 79,2 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 10 lip 2018 — 162 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.