Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI DOJAZDOWEJ W ŁUGOWIE

autor Tomasz Choma · 26 kwi 2018 o 15:17

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 279 na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w miejscowości Ługów

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 26 kwi 2018 — 268 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26 kwi 2018 — 495 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 26 kwi 2018 — 1,75 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 26 kwi 2018 — 302 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 11 maj 2018 — 80 KB
  6. Unieważnienie postępowania 21 maj 2018 — 140 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.