Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) DROGI W MARYSINIE

autor Tomasz Choma · 04 maj 2018 o 13:56

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 106021L – ul. Karminowej w miejscowości Marysin

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 04 maj 2018 — 270 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 04 maj 2018 — 599 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 04 maj 2018 — 6,81 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 04 maj 2018 — 302 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 21 maj 2018 — 71,5 KB
  6. Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 07 cze 2018 — 68,8 KB
  7. Informacja o wyniku postępowania 07 cze 2018 — 155 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.