Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

autor Tomasz Choma · 27 mar 2019 o 15:25

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 27 mar 2019 — 176 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 27 mar 2019 — 1,29 MB
  3. Załączniki do SIWZ 27 mar 2019 — 6,55 MB
  4. KLUCZ PUBLICZNY 27 mar 2019 — 826 bajtów
  5. Informacja z otwarcia ofert 29 kwi 2019 — 70 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 22 maj 2019 — 153 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.