Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

autor Tomasz Choma · 21 kwi 2016 o 15:32

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.