Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 26 wrz 2018 o 22:58

Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej  w Snopkowie

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 26 wrz 2018 — 218 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 26 wrz 2018 — 961 KB
  3. Umowa (wzór) 26 wrz 2018 — 413 KB
  4. Koncepcja architektoniczna 26 wrz 2018 — 4,81 MB
  5. Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1) 03 paź 2018 — 522 KB
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) 03 paź 2018 — 102 KB
  7. Informacja z otwarcia ofert 11 paź 2018 — 187 KB
  8. Informacja o wyniku postępowania 30 paź 2018 — 171 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.