Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI TOMASZOWICE-KOLONIA

autor Tomasz Choma · 02 lip 2018 o 15:30

Przebudowa drogi gminnej nr KDG 105974L w miejscowości Tomaszowice-Kolonia

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 02 lip 2018 — 267 KB
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 02 lip 2018 — 533 KB
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ 02 lip 2018 — 1,61 MB
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ 02 lip 2018 — 303 KB
  5. Informacja z otwarcia ofert 19 lip 2018 — 77,8 KB
  6. Informacja o wyniku postępowania 27 lip 2018 — 158 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.